Nucleation of protein fibrillation by nanoparticles

Sara Linse, Celia Cabaleiro-Lago, Wei-Feng Xue, Iseult Lynch, Stina Lindman, Eva Thulin, Sheena E. Radford, Kenneth A. Dawson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

706 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nucleation of protein fibrillation by nanoparticles”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi