Nurses' views and experiences of caring for malnourished patients in surgical settings in Saudi Arabia: a qualitative study

Atika Khalaf, Albert Westergren, Örjan Ekblom, Hazzaa M. Al-Hazzaa, Vanja Berggren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nurses' views and experiences of caring for malnourished patients in surgical settings in Saudi Arabia: a qualitative study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap