Nurses' moral strength: a hermeneutic inquiry in nursing practice

Inga-Britt Lindh, Elisabeth Severinsson, Agneta Berg

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    11 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Nurses' moral strength: a hermeneutic inquiry in nursing practice”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap