Nursing assessment of dysphagia among patients with stroke

Albert Westergren, Ingalill R. Hallberg, Ola Ohlsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

23 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nursing assessment of dysphagia among patients with stroke”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap