Nursing care for people with frontal-lobe dementia: difficulties and possibilities

Anna-Karin Edberg, Ellinor Edfors

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  8 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Nursing care for people with frontal-lobe dementia: difficulties and possibilities”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Medicin och livsvetenskap

  Samhällsvetenskap