Nursing staff’s experiences of how weighted blankets influence resident’s in nursing homes expressions of health

Eva Hjort Telhede, Susann Arvidsson, Staffan Karlsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

5 Citeringar (Scopus)
42 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nursing staff’s experiences of how weighted blankets influence resident’s in nursing homes expressions of health”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap