Nursing students’ views on promoting successful breastfeeding in Sweden

Zada Pajalic

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

8 Citeringar (Scopus)
7 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nursing students’ views on promoting successful breastfeeding in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap