Nutrient content of consumed elementary school lunches: a pilot study from Sweden

Ulla Rosander, Kimmo Rumpunen, Helena Lindmark-Månsson, Marie Paulsson, Bo Gullberg, Ingvar Holm

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Nutrient content of consumed elementary school lunches: a pilot study from Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Agrikultur & biologi