Nutrition and physical activity for the prevention and treatment of age-related sarcopenia

Ingvar Bosaeus, Elisabet Rothenberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

50 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nutrition and physical activity for the prevention and treatment of age-related sarcopenia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap