Nutritionsbehandling i äldrevård - ett bortglömt perspektiv

Ulla M. Johansson, Ingvar Bosaeus, Jörgen Larsson, Elisabet Rothenberg, Christina Stene, Mitra Unosson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

2 Citeringar (Scopus)

Sammanfattning

Sjukdomsrelaterad under­näring har beskrivits i Europa under flera decennier.Europarådet antog år 2003 en resolution med rekommendationer till medlemsländerna kring nutritionsbehandling på sjukhus.En tidigare studie visar att rekommendationerna inte efterlevs inom svensk slutenvård, där flertalet patienter är äldre.Den aktuella enkätstudien, riktad till sjuksköterskor inom särskilda boenden, påvisar sjuksköterskornas ansvar för nutritionsprocessen men även brister i både kunskap och utbildning.Brister har även beskrivits i ansvarsfördelning mellan yrkesgrupper, riktlinjer för nutritionsbehandling och övergripande organisation.En förändrad struktur efter­lyses inom hälso -och sjukvårdsorganisationen. Såväl läkare, dietister, sjuksköterskor som undersköterskor bör vara aktiva i nutritionsprocessen vid särskilda boenden.

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)2538-2542
Antal sidor4
TidskriftLakartidningen
Volym106
Nummer40
StatusPublicerad - 2009
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Näringslära (30304)
  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Older adults
  • Nutrition care
  • Malnutrition

Citera det här