Nutritionsscreening av barn

Forskningsoutput: KonferensbidragPoster

Sammanfattning

Bellerarn som läggs in på sjukhus har i många fall akuta akutiserade kroniska sjukdomar. Infektioner och inflammationer minskar önskan att äta, vilket försämrar möjligheten att inta, digerera och absorbera tillräckligt med föda. Ökade förluster i samband med kräkningar och/eller diarré kan bidra till försämrat näringsläge. Med ett par enkla frågor och vikt/längd mätning kan man gruppera barn som läggs in på avdelningarna beträffande risknivå för malnutrition. Med denna riskbedömning kan man sedan gå vidare för att förebygga eller behandla malnutrition hos dessa barn, på sjukhus eller i öppenvården. Studier har visat att 8-26% av barn vårdade på sjukhus har låg vikt i förhållande till ålder eller längd. Malnutrition påverkar muskelmassa, försämrar hjärt-lungfunktionen, ger sämre sårläkning, sämre immunförsvar, ökar risken för sekundära infektioner och påverkar det psykiska välbefinnandet negativt. Sjuksköterskor på Sachsska Barnsjukhuset har en nyckelroll i upptäckten av dessa missförhållanden. Till sin hjälp har de STAMP (Screening tool for the Assessment of Malnutrition in Paediatrics) vilket är ett enkelt verktyg för att poängsätta risk för malnutrition hos sjuka barn. Genom att kontrollera nutritionsstatus på alla barn som läggs in på Sachsska barnsjukhuset upptäcks och korrigeras malnutrition av olika genes i ett tidigt skede. Målet är att  nutritionsscreena alla barn som läggs in på Sachsska Barnsjukhuset.  Som analysunderlag användes STAMP, en validerad näringsscreeningmetod för barn i åldern 2-16 år. STAMP är ett enkelt 5-stegs verktyg som utvecklats av ett team från Royal Manchester barnsjukhus och University of Ulster. En pilotstudie på 20 barn genomfördes under januari/februari 2011. Resultatet visade att barn med risk för malnutrition fångades upp och övervakades under vårdtiden för att sedan skrivas ut med god nutritionsstatus. Genom att screena barnen för malnutrition kan vi tidigt skilja ut de barn som riskerar malnutrition av något slag och ge dem individuellt anpassad omvårdnad. Detta minskar risken för bestående malnutrition,                                                        ökar deras välbefinnande samt kvaliteten i omvårdnaden av nutritionen under sjukhusvistelsen. 
OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2011
Externt publiceradJa
EvenemangSachsbjörnens dag - Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm, Sverige
Varaktighet: 2011-jan.-012011-jan.-01

Konferens

KonferensSachsbjörnens dag
Land/TerritoriumSverige
OrtStockholm
Period11-01-0111-01-01

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Citera det här