Observationer av en observatör: Om forskarrollen vid två etnografiska studier

Forskningsoutput: KonferensbidragMuntlig presentation

Sammanfattning

I presentationen uppmärksammas forskarrollen vid etnografiska studier (observationer) baserat på en nyligen publicerad text inom fältet. Genom exempel från två forskningsprojekt inom sjukvårdsområdet diskuteras hur forskaren på olika sätt blir involverad och görs delaktig i det sammanhang som observeras. Det empiriska materialet utgörs av dels en studie av möten vid en större sjukvårdsklinik, dels en studie av dokumentation och administration vid två vårdcentraler. Som forskare i en observationsstudie kan man bli föremål för skämt eller ifrågasättanden, man kan även bli uppmanad att anteckna och lyfta fram vissa aspekter. Dessa synliggöranden av forskarnärvaron sker trots en strävan att synas och höras så lite som möjligt vid observationerna, och det är denna typ av metodologiska erfarenheter som är i fokus. På så sätt uppmärksammas och diskuteras interaktionen mellan forskaren och forskningsfältet men också själva den etnografiska metoden. Det är inte bara
forskarens närvaro som vid dessa tillfällen synliggörs utan även etnografin, som i någon mån blir avslöjad eller ”demaskerad”. Detta förhållande bör dock inte ses som ett problem, utan snarare en förutsättning för att kunna observera och skildra fältets sociala liv.
OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2024-mars-14
EvenemangSociologidagarna 2024 - Göteborg, Sverige
Varaktighet: 2024-mars-132024-mars-15

Konferens

KonferensSociologidagarna 2024
Land/TerritoriumSverige
OrtGöteborg
Period24-03-1324-03-15

Nationell ämneskategori

  • Sociologi (504)

Citera det här