Occurrence of cases with peri-implant mucositis or peri-implantitis in a 21-26 years follow-up study

Stefan Renvert, Christel Lindahl, Rutger G Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

33 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Occurrence of cases with peri-implant mucositis or peri-implantitis in a 21-26 years follow-up study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap