Occurrence of ionophores in the Danish environment

Søren Alex Bak, Erland Björklund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

11 Citeringar (Scopus)
6 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Occurrence of ionophores in the Danish environment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar