Occurrence of oral health problems and planned measures in dependent older people in nursing care

Veronica Rantzow, Pia Andersson, Ulrika Lindmark

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Occurrence of oral health problems and planned measures in dependent older people in nursing care”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap