Older immigrants' experiences of their life situation in the context of receiving public care in Sweden

Boel Hovde, Ingalill R. Hallberg, Anna-Karin Edberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Older immigrants' experiences of their life situation in the context of receiving public care in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap