Older patients' perspectives on mealtimes in hospitals: a scoping review of qualitative studies

Ann-Sofie Jonsson, Maria Nyberg, Inger M Jonsson, Åsa Öström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel, reviewPeer review

9 Citeringar (Scopus)
11 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Older patients' perspectives on mealtimes in hospitals: a scoping review of qualitative studies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap