Older people receiving public long-term care in relation to consumption of medical health care and informal care

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Older people receiving public long-term care in relation to consumption of medical health care and informal care”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap