Older people's views on how to finance increasing health-care costs

Elisabet Werntoft, Ingalill Rahm Hallberg, Sölve Elmståhl, Anna-Karin Edberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Older people's views on how to finance increasing health-care costs”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap