Om 'aktiv' samverkan, Västra Götalandsregionen - SLU. Beskriva, tolka, förstå och utveckla samverkan i tre dimensioner: Ett gemensamt 'projekt' i interaktion människor emellan

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

5 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Syftet med rapporten är att ge ”… sammanfattande riktlinjer som stöd för en eventuell framtida överenskommelse från 2021.”, förutom att värdera de insatser som VGR gjort med fokus på SLU-Skara och de sammanhang dessa ingår i. Som grund för slutsatser ligger analyser av ett 30-tal dokument och 26 kvalitativa intervjuer med personer från skilda organisationer och företag. I rapporten redovisas sammanfattningar av analyserna och en diskussion kring resultaten. Intentionen med rapporten, och bilagorna, är att bidra till olika perspektiv som riktlinjer för framtida överenskommelser och utveckling. Utvärderingen visar övergripande på att insatserna bör bedömas i perspektivet av de komplexa nätverken av skilda organisationer och aktörer som i olika typer av relationer är knutna till varandra inom regionens geografiska avgränsning. Resultaten, utifrån metoden, visar också på att VGR:s insatser, i samverkan med SLU, har varit betydelsefulla för att stödja forskningen och dess utveckling på SLU-Skara. Utan insatserna hade troligen SLU-Skara lagts ner i början på 2010-talet framhåller intervjupersonerna genomgående. Om Lanna och Götala forskningsstationer sägs att utan VGR:s insatser hade stationerna troligen inte funnits idag. Utvärderingen visar vidare på att den forskning som bedrivs är en nod till andra organisationer inom regionens geografiska område. Emellertid, i rapporten förs också fram viss kritik mot utvärdering av insatserna. Utvärderingar av omfattning, prestationer och resultat i förhållande till resurserborde gjorts mer kontinuerligt. En sådan preciserad bedömning är inte möjlig att göra på den korta tid som funnits till förfogande för denna utvärdering.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortUppsala
FörlagSLU
StatusPublicerad - 2020

Publikationsserier

NamnSLU ID: SLU.ua.2020.2.6-4304

Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

Citera det här