Om bildning och ombildning i en föränderlig värld: till minne av Jan Bengtsson

Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattning (abstract)

Sammanfattning

Jan verkade för att utveckla livsvärldsfenomenologin som empirisk forskning. Han visade också ett stort intresse för försök att generera ny teoretisk förståelse inom området filosofisk pedagogik. I ett aktuellt bokprojekt utvecklade han och jag tankar om hur existensfilosofi kan relateras till bildningsfrågor i vår senmoderna samtid. Med andra ord hur personliga livsvärldar och kulturellt erfarande kan förstås utifrån ett fokus på erfarenhetsbaserat lärande. Det är främst Jans och Merleau-Pontys filosofiska bidrag som utvecklades, i relation till sociologer, pedagoger och bildningsteoretiker. Detta bidrag skulle jag vilja berätta om under denna dag till Jans minne.

OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2014
Externt publiceradJa
EvenemangLivsvärldskonferens till minne av Jan Bengtsson, Göteborgs universitet, 21 augusti 2014 -
Varaktighet: 1980-jan.-01 → …

Konferens

KonferensLivsvärldskonferens till minne av Jan Bengtsson, Göteborgs universitet, 21 augusti 2014
Period80-01-01 → …

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Citera det här