"Om man ska ha mat, ska det vara god mat": äldre personers upplevelser av mat och måltider i ordinärt boende

Ellinor Edfors, Albert Westergren

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

  32 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  Syfte med studien var att utifrån äldre personers upplevelser och erfarenheter undersöka och kartlägga mat och måltider i ordinärt boende. Metod: Semistrukturerade intervjuer, med tolv äldre personer, utifrån instrumentet ”Seniors in the community: Risk evaluation for eating and nutrition, version II” (SCREEN II). Intervjuerna analyserades med manifest och latent innehållsanalys. Resultat: Analysen av intervjuerna visade att respondenternas tidigare liv i hög grad påverkade nuvarande upplevelser av och syn på mat och måltider. Ökat beroende och behov av stöd uppkom inte sällan i samband med en större förändring i livssituationen. Resultatet visar att SCREEN II är ett användbart instrument för att mäta risk för malnutrition under svenska förhållanden. Konklusion: Äldre personers kunskaper kring god och näringsriktig mat samt individuella behov av självbestämmande och delaktighet bör beaktas i planering och utveckling av insatser kopplade till mat och måltider i ordinärt boende. För att uppmärksamma riskfaktorer som kan leda till malnutrition kan SCREEN II vara ett lämpligt instrument att använda i samband med förebyggande hembesök. Det finns ett behov av mer omfattande forskning inom området.

  OriginalspråkSvenska
  UtgivningsortKristianstad
  FörlagHögskolan Kristianstad
  StatusPublicerad - 2010

  Publikationsserier

  NamnKlinisk patientnära forskning
  Nr.27
  ISSN (tryckt)1654-1421

  Nationell ämneskategori

  • Näringslära (30304)

  Nyckelord

  • intervjuer
  • kvalitativ innehållsanalys
  • malnutrition
  • ordinärt boende
  • screen ii
  • äldre

  Citera det här