Om pedagogiskt kvalitetsarbete i högre utbildning: vägen framåt

Åse Nygren, Jeanette Sjöberg

Forskningsoutput: Bidrag till specialistpublikationArtikel

20 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Hur kan vi skapa ett systematiskt, långsiktigt och hållbart pedagogiskt utvecklingsarbete för studenters lärande och för en högre utbildning som håller hög kvalitet? Denna fråga ställde sig UKÄ när myndigheten i augusti 2018 fick i uppdrag att göra en uppföljning av pedagogiskt utvecklingsarbete vid svenska lärosäten. När regeringsuppdraget redovisades i december 2019 pekade UKÄ på vikten av att skapa ett varaktigt kretslopp för det pedagogiska utvecklingsarbetet. UKÄ menar att lärosätena bör betrakta utvecklingsarbetet som en viktig del av kvalitetsarbetet och en gemensam fråga för högskolans personal och studenter. För att få ut maximal effekt av det lokala utvecklingsarbetet menar UKÄ att vi i första hand behöver skapa en nationell strategi för det pedagogiska utvecklingsarbetet för att på bästa sätt planera, samordna och systematisera ett kontinuerligt informations- och erfarenhetsutbyte. Men hur ska vi i realiteten ta tillvara på det spännande och innovativa arbetet kring pedagogisk utveckling på enskilda lärosäten? I detta paper lyfter författarna fram fyra aspekter som de menar att ett pedagogiskt utvecklingsarbete är beroende utav för att få långsiktig och hållbar effekt: kultur, tillit, delaktighet och systematik.
OriginalspråkSvenska
Sidor55-74
Antal sidor20
Nej1
SpecialistpublikationHögskolepedagogisk debatt
StatusPublicerad - 2022-jan.
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Citera det här