Omvårdnadspersonals upplevelser av att möta döende äldre personer inom hemvården: en kvalitativ intervjustudie

Jennie Hantoft, Linda Larsson, Ingela Beck

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

217 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Äldre personers omvårdnadsbehov blir alltmer komplexa och majoriteten av de äldreönskar att få vård i hemmet den sista tiden i livet och att få lov att dö hemma. Vård aväldre personer med komplexa omvårdnadsbehov och vård i livets slut ställer särskildakrav på omvårdnadspersonal. Syftet med studien var att beskriva omvårdnadspersonalsupplevelser av att möta döende äldre personer inom hemvården. En kvalitativintervjustudie med induktiv ansats har använts för insamling av data. Tio semistruktureradeintervjuer genomfördes i en kommun i nordöstra Skåne som inkluderadehemvårdsområden både på landsbygd och i stadskärna. Resultatet består av följandekategorier: Att vara betydelsefull, Att känna sig otillräcklig, Att känna olust, Att kännalättnad och Att känna sorg och saknad. Omvårdnadspersonal behöver adekvat stödbåde från sjuksköterskan och från det tvärprofessionella teamet samt från organisationoch ledning. För att personalen ska kunna tillgodose döende äldres behov krävsresurser såsom stöd, handledning och ökat kunskapsstöd. Detta behövs för att personalenska kunna utföra god vård men även kunna bearbeta känslor för att utveckla ettempatiskt förhållningssätt när de möter döende äldre personen i hemmet.

OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2018

Publikationsserier

NamnCollaborative and integrated approaches to health
Nr.3
ISSN (tryckt)1652-9979

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • döende
  • kvalitativ studie
  • omvårdnadspersonal
  • upplevelser
  • vård i hemmet

Citera det här