Operationalizing ecosystem-based adaptation: harnessing ecosystem services to buffer communities against climate change

Christine Wamsler, Lisa Niven, Thomas H. Beery, Torleif Bramryd, Nils Ekelund, K. Ingemar Jönsson, Adelina Osmani, Thomas Palo, Sanna Stålhammar

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

65 Citeringar (Scopus)
13 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Operationalizing ecosystem-based adaptation: harnessing ecosystem services to buffer communities against climate change”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap