Oral health and nutritional status in a group of geriatric rehabilitation patients

Pia Andersson, Albert Westergren, Siv Karlsson, Ingalill Rahm Hallberg, Stefan Renvert

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  51 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Oral health and nutritional status in a group of geriatric rehabilitation patients”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Medicin och livsvetenskap

  Samhällsvetenskap