Oral health problems in elderly rehabilitation patients

Pia Andersson, Ingalill Rahm Hallberg, B. Lorefält, M. Unosson, Stefan Renvert

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  43 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Oral health problems in elderly rehabilitation patients”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Keyphrases

  Medicine and Dentistry