Oral health problems in elderly rehabilitation patients

Pia Andersson, Ingalill Rahm Hallberg, B. Lorefält, M. Unosson, Stefan Renvert

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    37 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Oral health problems in elderly rehabilitation patients”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap