Oral health, ventilator-associated pneumonia, and intracranial pressure in intubated patients in a neuroscience intensive care unit

Virginia Prendergast, Ingalill Rahm Hallberg, Heidi Jahnke, Cindy Kleiman, Peter Hagell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

36 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Oral health, ventilator-associated pneumonia, and intracranial pressure in intubated patients in a neuroscience intensive care unit”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap