Oral impacts on daily performances: associations with self-reported general health and medication

Anna-Lena Östberg, Pia Andersson, Magnus Hakeberg

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    11 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Oral impacts on daily performances: associations with self-reported general health and medication”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap