Organizational hindrances to the retention of older healthcare workers

Robin Jonsson, Agneta Lindegard, Lisa Björk, Kerstin Nilsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Organizational hindrances to the retention of older healthcare workers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap