Origin of Swedish hemophilia A mutations

Christer Halldén, Daniel Nilsson, Torbjorn Säll, Christina Lind-Halldén, Annika C. Lidén, R. Ljung

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

15 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Origin of Swedish hemophilia A mutations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap