Ornitologisk turism i sydsverige: en studie om Falsterbo, Getterön & Ottenby

Markus Bengtsson, Michael Horn

Forskningsoutput: Bidrag till specialistpublikationArtikel

47 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Turism är en av världens största näringar och enbart i Sverige omsätter den 172,3 miljarder (2004) kronor årligen. Begreppet turism innefattar en rad olika arenor och inriktningar och en av dessa är naturturism, denna del inom turismen ökar stadigt och enligt Turistdelegationen (2004) beräknas den stå för 20 % av allt resande inom de kommande decennierna. Utvecklingen inom den ornitologiska turismen är på kraftig frammarsch i till exempel USA, där den också är väl dokumenterad. Däremot saknas forskning kring den ornitologiska turismen i Sverige och förhoppningsvis kan denna studie dokumentera, belysa och inbjuda till en mer omfattande forskning inom ämnet. Fallstudien tar sin utgångspunkt ifrån nedslag på tre ornitologiska destinationer i Sydsverige, Falsterbo, Skåne, Getterön, Halland och Ottenby, Öland. Syftet med undersökningen är att se hur dessa destinationer utvecklats turistiskt under en tio års period (1996-2005) och hur utvecklingen i framtiden kan tänkas te sig. Insamling av data har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer och via utdelade frågeformulär till de tre undersökta destinationerna. Serviceutbud och övriga faciliteter har kartlagts på plats. Falsterbo, Getterön och Ottenby har alla en lång historia, välkända varunamn och en speciell särprägel. Trots skillnader beträffande tillgänglighet, besöksstrategi och ekonomiska förutsättningar är trenden den samma hos samtliga destinationer. Besöksantal, försäljning och guidade turer ser ut att ha minskat eller åtminstone varit stillastående under den undersökta tidsperioden.

OriginalspråkSvenska
Nummer3
SpecialistpublikationTsunami
StatusPublicerad - 2007
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

Citera det här