Oseltamivir-Resistant Influenza A (H1N1) Virus Strain with an H274Y Mutation in Neuraminidase Persists without Drug Pressure in Infected Mallards

Anna Gillman, Shaman Muradrasoli, Hanna Söderström, Fredrik Holmberg, Neus Latorre-Margalef, Conny Tolf, Jonas Waldenström, Gunnar Gunnarsson, Björn Olsen, Josef D Järhult

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

18 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Oseltamivir-Resistant Influenza A (H1N1) Virus Strain with an H274Y Mutation in Neuraminidase Persists without Drug Pressure in Infected Mallards”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap