Osteoporosis and periodontitis in older subjects participating in the Swedish National Survey on Aging and Care (SNAC-Blekinge)

Stefan Renvert, Johan Berglund, Rigmor E. Persson, G. Rutger Persson

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    24 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Osteoporosis and periodontitis in older subjects participating in the Swedish National Survey on Aging and Care (SNAC-Blekinge)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap