Osteoprotegerin autoantibodies do not predict low bone mineral density in middle-aged women

Fariba Vaziri-Sani, Charlotte Brundin, Daniel Agardh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)
7 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Osteoprotegerin autoantibodies do not predict low bone mineral density in middle-aged women”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap