Outdoor recreation and place attachment: exploring the potential of outdoor recreation within a UNESCO Biosphere Reserve

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

20 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Outdoor recreation and place attachment: exploring the potential of outdoor recreation within a UNESCO Biosphere Reserve”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap