Outdoor recreation in Sweden during and after the Covid-19 pandemic: management and policy implications

Andreas Skriver Hansen, Thomas Beery, Peter Fredman, Daniel Wolf-Watz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

28 Citeringar (Scopus)
94 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Outdoor recreation in Sweden during and after the Covid-19 pandemic: management and policy implications”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap

Kemiska föreningar