Overall and health related quality of life among the oldest old in pain

Ulf Jakobsson, Ingalill Rahm Hallberg, Albert Westergren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

80 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Overall and health related quality of life among the oldest old in pain”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap