Ozonation of C-14-labeled micropollutants: mineralization of labeled moieties and adsorption of transformation products to activated carbon

Alexander Betsholtz, Rubén Juárez, Ola Svahn, Åsa Davidsson, Michael Cimbritz, Per Falås

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

8 Citeringar (Scopus)
106 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ozonation of C-14-labeled micropollutants: mineralization of labeled moieties and adsorption of transformation products to activated carbon”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar