Påverkar betande gäss och svanar jordbruket

Johan Elmberg, Ingunn Tombre

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel i bok

Sammanfattning

Gäss och svanar förekommer idag i större antal nära fler människor än  någonsin tidigare, i Sverige och i övriga Västeuropa.

• De ökande antalen leder ibland till problem och konflikter. På jordbruksmark kan gäss och svanar orsaka kostsamma skador på oskördade grödor. Hårt bete kan också påverka naturlig växtlighet och då bli ett  naturvårdsproblem.

• Gäss och svanar är vegetarianer och äter enbart blad, stjälkar, frön och rotdelar från växter, både på land och i vatten.

• Bete på växande grödor kan också skapa intressekonflikter i områden där gäss samlas i stora antal, till exempel vid skyddade och restaurerade våtmarker.

• Samtidigt bidrar gässen med många ekosystemtjänster, bland andra i form av naturupplevelser, jakt och kött.

GÄSS OCH SVANAR SOM VÄXTÄTARE

•  Eftersom deras föda mest består av fibrer och vatten, måste gäss och svanar äta stora mängder för att få i sig nog med näringsämnen (främst proteiner och kolhydrater).

• Gäss och svanar har en högt utvecklad förmåga att avgöra växters innehåll av proteiner och lättsmälta kolhydrater, men också av illasmakande och svårsmälta ämnen. De är därför kräsna i sitt val av föda.

• Behovet av olika näringsämnen varierar över året; gäss och svanar äter mer proteiner höst och vår, medan energirika växter prioriteras under vintern.

• De flesta jordbruksgrödor är mer näringsrika än gässens naturliga föda, och därför rtare val” för dem.

BETESSKADOR I JORDBRUKET

• Grödor med bättre näringsinnehåll och ökande arealer vintergröna grödor gör att vi idag har mer gäss och svanar på jordbruksmark än någonsin förr.

• Skador orsakade av gäss och svanar under höst och vinter kan ofta kompenseras av växterna men ibland leda till ekonomiska  förluster.

• Gäss och svanars påverkan på skördeutfallet generellt är mycket liten jämfört med den variation som orsakas av faktorer som nederbörd, temperatur och växtsjukdomar.

• Lokalt kan bete av gäss och svanar orsaka stora skador och kännbara ekonomiska förluster för jordbruket. Betesskador uppkomna under vår och sommartid före skörd kan vara särskilt problematiska, och är samtidigt lite   studerade.

• Det finns en rad exempel på både beprövade och mindre beprövade metoder att styra förekomsten av gäss och svanar, och därmed påverka skadornas omfattning. Till dessa hör avledningsåkrar, grödoval, skrämsel och andra åtgärder som gör fält mindre attraktiva för fåglarna.

OriginalspråkSvenska
Titel på gästpublikationFakta för förvaltare: gäss och svanar
Undertitel på gästpublikationkunskapssammanställning om bete,övergödning, smittspridning och skyddsjakt
RedaktörerJohan Elmberg, Johan Månsson
UtgivningsortStockholm
FörlagNaturvårdsverket
ISBN (tryckt)978-91-620-8793-7
StatusPublicerad - 2018

Nationell ämneskategori

  • Naturvetenskap (1)

Citera det här