Packet traffic: A good data source for wireless sensor network modeling and anomaly detection

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Packet traffic: A good data source for wireless sensor network modeling and anomaly detection”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap