Pappersburen skrift – en av många texter

Forskningsoutput: KonferensbidragMuntlig presentation

Sammanfattning

En pågående undersökning av läsningens möjligheter utförd inom ramen för Lärarlyftets licentiatforskarskola vid Mah och Lu.

Min undersökning utgår från frågor och problem i undervisningspraktiken genom en grupp lärares försök att förhålla sig till rapporter om försämrade studieresultat och försämrad läsförmåga hos dagens ungdomar. Undersökningens lärare uttrycker en positiv inställning till undervisningens möjligheter och ungdomars (läs)förmåga och menar att det är nödvändigt att bejaka ett utvidgat textbegrepp och teknikens möjligheter. Jag vill undersöka hur arbetet med läsning av traditionell pappersburen skrift kan ses i relation till arbetet med andra texter och nya medier.

Med utgångspunkt sociokulturell teori använder jag teorier om multimodalitet och multimedialitet när jag undersöker undervisningen i so-ämnen i en samhällsvetenskaplig klass i gymnasiets årskurs 1. Syftet är att belysa villkoren och möjligheterna för att arbeta med läsning och läsutveckling. Empirin består i huvudsak av elevernas arbete med pappersburen sakprosa som bearbetas i textsamtal med hjälp av lärarnas ”allmänna textfrågor” och ”textspecifika frågor”, men även av lärarnas uttalanden om arbetet med läsning och synen på andra kunskapskällor än den pappersburna skriften. Presentationen ger också exempel på hur jag försöker använda designteori som metod i analysen av textsamtalen.

OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2010
Externt publiceradJa
EvenemangÅttonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 8) Södertörn, 25-26 november 2010 Tema: Multimodalitet och lärande -
Varaktighet: 1980-jan.-01 → …

Konferens

KonferensÅttonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 8) Södertörn, 25-26 november 2010 Tema: Multimodalitet och lärande
Period80-01-01 → …

Nationell ämneskategori

  • Språk och litteratur (602)

Citera det här