Parent perspectives on inclusive education for students with intellectual disability: A scoping review of the literature

Jordan Shurr, Alexandra Minuk, Mona Holmqvist, Daniel Östlund, Nehal Ghaith, Brenda Reed

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel, reviewPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Parent perspectives on inclusive education for students with intellectual disability: A scoping review of the literature”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap