Participation in communities in ECEC expressed in child-educator interactions

Marianne Ree, Anette Emilson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel, reviewPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Participation in communities in ECEC expressed in child-educator interactions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap