Participatory budgeting as a form of dialogic accounting in Russia: actors' institutional work and reflexivity trap

Evgenii Aleksandrov, Anatoli Bourmistrov, Giuseppe Grossi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

59 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Participatory budgeting as a form of dialogic accounting in Russia: actors' institutional work and reflexivity trap”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi