Patient assessment of postoperative pain management: orthopaedic patients compared to other surgical patients

Ewa Idvall, Agneta Berg

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    14 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Patient assessment of postoperative pain management: orthopaedic patients compared to other surgical patients”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap