Patient centeredness: annotated bibliography

Marie Nilsson

    Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

    9 Nedladdningar (Pure)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Patient centeredness: annotated bibliography”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap