Patient reported outcome measure (PROM) of quality of life after prostatectomy: results from a 5-year study

Liselotte Jakobsson, Per Fransson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

6 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Patient reported outcome measure (PROM) of quality of life after prostatectomy: results from a 5-year study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap