Patient satisfaction with dental care in one Swedish age cohort: part 1 - descriptions and dimensions

Katri Ståhlnacke, Björn Söderfeldt, Lennart Unell, Arne Halling, Björn Axtelius

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Patient satisfaction with dental care in one Swedish age cohort: part 1 - descriptions and dimensions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap